Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Vijačka krušpánová (Cydalima perspectalis) je invázny motýľ škodiaci na okrasnej rastline Buxus sempervirens. Pochádza z východnej Ázie a na Slovensku sa objavila v roku 2012. Cieľom výskumu je zistiť výskyt, preferencie hostiteľských rastlín, prirodzených nepriateľov a škodlivosť vijačky pre hostiteľské rastliny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia