Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom záverečnej práce je charakteristika buriny, ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) a možností jej nechemickej regulácie. Bude popísaná taxonómia, biológia, rozmnožovanie, pôvod a výskyt ambrózie palinolistej, ako i požiadavky na stanovište, prospešnosť a škodlivosti tejto rastliny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia