Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Stav témy: schválené (MUDr. Peter Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy ľudí - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Abstrakt: Student vypracuje záverečnú prácu na zadanú tému s použitím aktuálnych vedeckých literárnych zdrojov uvedených v domácej a zahraničnej literature.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia