Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Práca bude zameraná na vyhodnotenie porastov viacročných krmovín v školskom podniku. Súčasťou bude aj návrh na ich zlepšenie .

There are no limitations of the topic