Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na vyhodnotenie porastov viacročných krmovín v školskom podniku. Súčasťou bude aj návrh na ich zlepšenie .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia