Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na vyhodnotenie rizika vstupu nežiadúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu živočíšnych produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.