Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Abstrakt: Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení