Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary: Záverečná práca je zameraná na ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia), ktorá je rozšírenou inváznou rastlinou. Ambrózia palinolistá sa považuje za nebezpečnú rastlinu najmä kvôli jej peľu, ktorý spôsobuje alergie, ale aj pre jej invázny charakteru a škodám v poľnohospodárstve. Cieľom práce zistiť vplyv simulovaného požeru listov na rastliny ambrózie, hlavne jej reprodukčný potenciál.

There are no limitations of the topic