Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca je zameraná na ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia), ktorá je rozšírenou inváznou rastlinou. Ambrózia palinolistá sa považuje za nebezpečnú rastlinu najmä kvôli jej peľu, ktorý spôsobuje alergie, ale aj pre jej invázny charakteru a škodám v poľnohospodárstve. Cieľom práce zistiť vplyv simulovaného požeru listov na rastliny ambrózie, hlavne jej reprodukčný potenciál.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia