Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ivana Brázdovičová
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vedenie ľudí a motiváciu zamestnancov na základe dotazníkového prieskumu, opísať podnikovú kultúru vo vybranom podniku a jej vplyv na zamestnancov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia