Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Ivana Brázdovičová
Summary: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vedenie ľudí a motiváciu zamestnancov na základe dotazníkového prieskumu, opísať podnikovú kultúru vo vybranom podniku a jej vplyv na zamestnancov.

There are no limitations of the topic