Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: analýza vplyvu vybraných manažmentových opatrení na úrodotvorné prvky kukurice siatej

K tématu nejsou zadaná žádná omezení