Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: analýza vplyvu vybraných manažmentových opatrení na úrodotvorné prvky kukurice siatej

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia