Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Botany - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Summary: Cieľom práce bude pomocou cytoembryologických metód objasniť a vyhodnotiť vývin samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus. Zistiť podiel pohlavne a nepohlavne vznikajúcich zárodočných mieškov a spracovať ich cytologickú charakteristiku.

There are no limitations of the topic