Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude pomocou cytoembryologických metód objasniť a vyhodnotiť vývin samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus. Zistiť podiel pohlavne a nepohlavne vznikajúcich zárodočných mieškov a spracovať ich cytologickú charakteristiku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia