Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Floristický prieskum vybraného územia
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Základný výskum kveteny vybraného územia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení