Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Floristický prieskum vybraného územia
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Základný výskum kveteny vybraného územia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení