Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Floristický prieskum vybraného územia
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:--
Navrhol:
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt:
Základný výskum kveteny vybraného územia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia