Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Floristický prieskum vybraného územia
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vykonať floristický prieskum vybraného územia a vyhodnotiť biodiverzitu flóry z hľadiska výskytu inváznych, expanzívnych, chránených a ostatných druhov rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia