Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Floristický prieskum vybraného územia
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude vykonať floristický prieskum vybraného územia a vyhodnotiť biodiverzitu flóry z hľadiska výskytu inváznych, expanzívnych, chránených a ostatných druhov rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia