Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude pomocou laboratórnych metód reprodukčnej biológie a terénnych prác zhodnotiť reprodukčné spôsoby a reprodukčný potenciál vybraného rastlinného druhu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia