Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: Z ulovených zajacov v jednotlivých revíroch stanovíme základné parametre zdravotného stavu a porovnáme vplyv zlepšeného životného prostredia na celkové zdravie zveri. Získané hodnoty porovnáme s hodnotami zajacov žijúcich v podmienkach intenzívnej rastlinnej výroby bez ekologizačných opatrení. Sledovať budeme patologicko anatomické zmeny, výskyt vybraných zoonóz a vykonáme parazitologické vyšetrenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení