Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
State of topic:
approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Z ulovených zajacov v jednotlivých revíroch stanovíme základné parametre zdravotného stavu a porovnáme vplyv zlepšeného životného prostredia na celkové zdravie zveri. Získané hodnoty porovnáme s hodnotami zajacov žijúcich v podmienkach intenzívnej rastlinnej výroby bez ekologizačných opatrení. Sledovať budeme patologicko anatomické zmeny, výskyt vybraných zoonóz a vykonáme parazitologické vyšetrenia.

There are no limitations of the topic