Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: Z ulovených zajacov v jednotlivých revíroch stanovíme základné parametre zdravotného stavu a porovnáme vplyv zlepšeného životného prostredia na celkové zdravie zveri. Získané hodnoty porovnáme s hodnotami zajacov žijúcich v podmienkach intenzívnej rastlinnej výroby bez ekologizačných opatrení. Sledovať budeme patologicko anatomické zmeny, výskyt vybraných zoonóz a vykonáme parazitologické vyšetrenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia