Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petra Nováková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Petra Nováková, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v účtovníctve vybraného podniku.

There are no limitations of the topic