Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petra Nováková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.

There are no limitations of the topic