Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petra Nováková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení