Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. Laura Michalíková
Summary:
>Tému diplomovej práce som si vybrala preto, že vzdelávanie a štýl vedenia ľudí pokladám za dva najdôležitejšie faktory pri práci úspešného manažéra. >Cieľom diplomovej práce je analýza školenia a štýlu vedenia ľudí v súvislosti s podnikovou kultúrou. Bude sa pri nej vychádzať aj z previazanosti organizačnej štruktúry na vzdelávanie, štýl vedenia ľudí a organizačnej kultúry. Po analýze, ktorá bude uskutočnená dotazníkovým prieskumom a vyhodnotením faktografických údajov budú navrhnuté opatrenia na posilenenie silných stránok a na odstránenie nedostatkov. > V práci bude použitý dotazník pre 50 ľudí, ktorý sa vyhodnotí. Ďalej budú dané školiace postupy a rôzni pracovníci podľa funkcií, ktorí majú v popise práce aj vedenie ľudí. Budem používať metódy výskumu.

There are no limitations of the topic