Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konfliktné minerály Conflict Minerals
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Bc. Lívia Baleková
Abstrakt: Práca ma za cieľ zhodnotiť „konfliktné“ minerály z pohľadu dnešnej legislatívy, geografických a surovinových zdrojov, ako aj možností využitia nástrojov environmentálneho manažmentu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia