Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Výskum sa bude realizovať v dvoch vybraných poľovných revíroch, v jednom so štandardným veľkoplošným hospodárením a v druhom s aplikovanými ekologizačnými opatreniami. Vyhodnocovať sa budú osevné postupy, aplikácia agrochemikálií, intenzita mechanizácie poľnohospodárskej výroby a celková úživnosť poľovných revírov. Analýzou výradov spoločných poľovačiek sa budú vyhodnocovať jednotlivé parametre populačnej dynamiky zajačej zveri.

There are no limitations of the topic