Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
State of topic:
approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je pokračovať v spracovaní čiastkových výsledkov z bakalárskej práce, komplexne vyhodnotiť trofejovú kvalitu a morfometrické parametre populácie jelenej zveri v danom regióne a porovnať s relevantnými závermi z iných oblastí Slovenska

There are no limitations of the topic