Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Ingrid Hlavinová
Abstrakt: Táto práca bude zameraná na osobnosť manažéra vybraného podniku a na štýly vedenia ľudí. Informácie budú získané pomocou dotazníkového prieskumu, ktoré sa následne vyhodnotia a navrhne sa riešenie vzniknutých problémov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení