Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Táto práca bude zameraná na osobnosť manažéra vybraného podniku a na štýly vedenia ľudí. Informácie budú získané pomocou dotazníkového prieskumu, ktoré sa následne vyhodnotia a navrhne sa riešenie vzniknutých problémov.

There are no limitations of the topic