Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ingrid Hlavinová
Abstrakt: Táto práca bude zameraná na osobnosť manažéra vybraného podniku a na štýly vedenia ľudí. Informácie budú získané pomocou dotazníkového prieskumu, ktoré sa následne vyhodnotia a navrhne sa riešenie vzniknutých problémov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia