Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Ingrid Hlavinová
Summary: Táto práca bude zameraná na osobnosť manažéra vybraného podniku a na štýly vedenia ľudí. Informácie budú získané pomocou dotazníkového prieskumu, ktoré sa následne vyhodnotia a navrhne sa riešenie vzniknutých problémov.

There are no limitations of the topic