Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
historický vývoj sídliskovej zástavby
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary:
Bakalárska práca prinesie prehľad dostupných literárnych zdrojov, štúdií a prác týkajúcich sa vývoja hromadnej bytovej výstavby po II.svetovej vojne na Slovensku.

There are no limitations of the topic