Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
historický vývoj sídliskovej zástavby
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca prinesie prehľad dostupných literárnych zdrojov, štúdií a prác týkajúcich sa vývoja hromadnej bytovej výstavby po II.svetovej vojne na Slovensku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení