Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: historický vývoj sídliskovej zástavby
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Bakalárska práca prinesie prehľad dostupných literárnych zdrojov, štúdií a prác týkajúcich sa vývoja hromadnej bytovej výstavby po II.svetovej vojne na Slovensku.

There are no limitations of the topic