Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: historický vývoj sídliskovej zástavby
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca prinesie prehľad dostupných literárnych zdrojov, štúdií a prác týkajúcich sa vývoja hromadnej bytovej výstavby po II.svetovej vojne na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia