Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekologické princípy tvorby v záhradnej architektúre
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude kompilačná, prinesie prehľad dostupných informácií a podkladov k ekologickým prístupom v tvorbe verejných obytných a rekreačných priestranstiev, a využivaniu zrážkovej vody v uranizovanom prostredí.

There are no limitations of the topic