Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ekologické princípy tvorby v záhradnej architektúre
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalárska práca bude kompilačná, prinesie prehľad dostupných informácií a podkladov k ekologickým prístupom v tvorbe verejných obytných a rekreačných priestranstiev, a využivaniu zrážkovej vody v uranizovanom prostredí.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic