Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ekologické princípy tvorby v záhradnej architektúre
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca bude kompilačná, prinesie prehľad dostupných informácií a podkladov k ekologickým prístupom v tvorbe verejných obytných a rekreačných priestranstiev, a využivaniu zrážkovej vody v uranizovanom prostredí.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia