Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekologické princípy tvorby v záhradnej architektúre
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude kompilačná, prinesie prehľad dostupných informácií a podkladov k ekologickým prístupom v tvorbe verejných obytných a rekreačných priestranstiev, a využivaniu zrážkovej vody v uranizovanom prostredí.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia