Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Summary: Práca sa zaoberá porovnaním vybraných faktorov spotrebiteľského správania pri nákupe potravín na domácom a zahraničnom trhu. Uvádza niekoľko definícií spotrebiteľského správania a sumarizuje základné teoretické poznatky z tejto oblasti. Praktická časť práce porovnáva rozhodovací proces slovenského a zahraničného spotrebiteľa vplyvom vybraných faktorov.

There are no limitations of the topic