Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zosumarizovať poznatky o technológiách pre výrobu biopalív tretej generácie


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TOZ technika pre obnoviteľné zdroje energie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.