Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podpora sociálneho podnikania
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt: Jedným z nástrojov sociálnej politiky v krajinách EÚ a zároveň jednou z foriem realizácie sociálnej ekonomiky sú sociálne podniky. Cieľom bakalárskej práce je zmapovať podporu sociálneho podnikania vo vybraných krajinách. Zdrojom informácie pre spracovanie vlastnej práce budú sekundárne údaje.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.