Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Podpora sociálneho podnikania
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Summary: Jedným z nástrojov sociálnej politiky v krajinách EÚ a zároveň jednou z foriem realizácie sociálnej ekonomiky sú sociálne podniky. Cieľom bakalárskej práce je zmapovať podporu sociálneho podnikania vo vybraných krajinách. Zdrojom informácie pre spracovanie vlastnej práce budú sekundárne údaje.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RRP Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.