Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Podpora sociálneho podnikania
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Jedným z nástrojov sociálnej politiky v krajinách EÚ a zároveň jednou z foriem realizácie sociálnej ekonomiky sú sociálne podniky. Cieľom bakalárskej práce je zmapovať podporu sociálneho podnikania vo vybraných krajinách. Zdrojom informácie pre spracovanie vlastnej práce budú sekundárne údaje.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.