Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Summary: Diplomová práca bude riešiť pôsobnosť a kompetencie tretieho sektora v ochrane životného prostredia vo vybranom regióne. Tretí sektor sa pritom bude považovať za subjekt práva životného prostredia. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na skúmanie a samotné hodnotenie účinnosti a právomocí organizácií tretieho sektora pôsobiacich vo vybranom regióne v riešení environmentálnych problémov. Práca tiež prinesie konkrétne návrhy opatrení potrebné pre zlepšenie situácie v danej oblasti.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RRP Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.