Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude analyzovať a zhodnotiť nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom mikroregióne. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na skúmanie a samotné hodnotenie nových možností v diverzifikácií v rámci poľnohospodárstva. Práca tiež prinesie konkrétne návrhy opatrení potrebné pre zlepšenie situácie v danej oblasti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.