Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude analyzovať a zhodnotiť nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom mikroregióne. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na skúmanie a samotné hodnotenie nových možností v diverzifikácií v rámci poľnohospodárstva. Práca tiež prinesie konkrétne návrhy opatrení potrebné pre zlepšenie situácie v danej oblasti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.