Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude analyzovať a zhodnotiť nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom mikroregióne. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na skúmanie a samotné hodnotenie nových možností v diverzifikácií v rámci poľnohospodárstva. Práca tiež prinesie konkrétne návrhy opatrení potrebné pre zlepšenie situácie v danej oblasti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.