Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca bude riešiť porovnanie právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách Európskej únie. Úvodná časť sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky budú zamerané na analýzy a porovnaniu rôznych variantov právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo rôznych členských štátoch EÚ. Práca prinesie možné konkrétne návrhy opatrení pre zlepšenie ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.