Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Abstrakt: Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IRI informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.